" Umut, hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkansız... "

Categories

-

Asp.Net Repeater ve Datalist sayfalama

Asp.net ile listeleme islemi gerçeklestirecegimiz zaman datalist ve repeater kullanmamiz gerektiginde sayfalama yapmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bunun için hazir yapilmis olan CollectionPager dll dosyasi kullanilabilir. Fakat bazen bu dll ihtiyacimizi karsilamayabilir. Çünki hazir dll oldugu için kullanimda sikinti çikarabiliyor. Mesela bazi yazilarin çikmasini istemiyorum ama çikiyor, buda görüntüde bozukluguna sebeb olabiliyor. Bunu baska bir yolla çözmek istersek eger, datalist ve repeater;da sayfalamada kullanilan PagedDataSource yardimi ile gerçeklestirecegiz. Veritabani baglantisini yaptiktan sonra kaç içerik listelemek istiyorsak bunu belirttikten sonra pg.CurrentPageIndex ile sayfalar arasi geçis yapiyoruz.

Kodlarimiza bakacak olursak eger;

Imports System
Imports System.Data
Imports MySql.Data.MySqlClient

Partial Class Default2
  Inherits System.Web.UI.Page

  Dim baglanti As MySqlConnection = veribaglanti.MySqlServer
  Dim metotlar As New veribaglanti
  Dim sorgu As New MySqlCommand
  Dim adap As New MySqlDataAdapter
  Dim dr As MySqlDataReader
  Dim objpds As New PagedDataSource
  Dim tablo As New DataTable
  Shared currentposition As Integer = 0
  Shared Last As Integer = 0
  Shared totalrows As Integer = 0

  Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    baglanti.Open()
     bindata()
    baglanti.Close()
  End Sub

  Private Sub bindata()

    Dim myquery As String = "select * from icerikler order by icerik_id desc"
    Dim cmd As MySqlCommand = New MySqlCommand
    cmd.CommandText = myquery
    cmd.Connection = baglanti
    Dim da As MySqlDataAdapter = New MySqlDataAdapter
    da.SelectCommand = cmd
    Dim ds As DataSet = New DataSet()
    da.Fill(ds)
    totalrows = ds.Tables(0).Rows.Count
    Dim dt As DataTable = ds.Tables(0)
    Dim pg As PagedDataSource = New PagedDataSource()
    pg.DataSource = dt.DefaultView
    pg.AllowPaging = True
    pg.CurrentPageIndex = currentposition
    pg.PageSize = 12
    Button1.Enabled = Not pg.IsFirstPage
    Button2.Enabled = Not pg.IsLastPage
    Button3.Enabled = Not pg.IsFirstPage
    Button4.Enabled = Not pg.IsLastPage
    DataList2.DataSource = pg
    DataList2.DataBind()
    baglanti.Close()
    If Last = 0 Then
      Last = pg.PageCount
    End If

    Label1.Text = "Sayfa index sayisi : " & currentposition
    ' Bir sayfada PageSize ile 12 adet içerik bulunmasi için ayarladik, her bir index numarasinda 12 adet içerik
    ' karsimiza gelmektedir.currentposition degiskeni ile istedigimiz index numarali sayfaya gidiyoruz. Yani bir ilk
    ' basta 0 index numarasi karsimiza gelmekte ve 12 adet içerik gözükmektedir. currentposition 1 oldugunda ise
    ' pg.CurrentPageIndex = 1 oluyor ve 1 numarali indexse gitmekteyiz. 1 numarali indexteki içerikler karsimiza
    ' gelmekte.Toplam kaç index olusmussa eger, bu böyle devam ediyor. Yani ileri geri yapmamizi böyle sagliyoruz. 
    Label5.Text = "Toplam içerik sayisi : " & totalrows
    ' Toplam içerik sayimizi vermekte.
    Label6.Text = "Toplam index sayisi : " & Last
    ' Toplam pg.CurrentPageIndex sayimizi vermekte.
  End Sub

  Protected Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    ' Bir sonraki sayfaya ulasmak için yazilan kodlar
    If (currentposition = totalrows - 1) Then

    Else
      currentposition = currentposition + 1
      bindata()
    End If
    Label1.Text = currentposition
    Label5.Text = totalrows
    Label6.Text = Last
  End Sub

  Protected Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    ' Önceki sayfaya ulasmak için yazilan kodlar
    If (currentposition = 0) Then

    Else
      currentposition = currentposition - 1
      bindata()
    End If
    Label1.Text = currentposition
    Label5.Text = totalrows
    Label6.Text = Last
  End Sub

  Protected Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    ' Son sayfaya ulasmak için yazilan kodlar
    currentposition = Last - 1
    bindata()
    Label1.Text = currentposition
    Label5.Text = totalrows
    Label6.Text = Last
  End Sub

  Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    ' Ilk sayfaya ulasmak için yazilan kodlar
    currentposition = 0
    bindata()
    Label1.Text = currentposition
    Label5.Text = totalrows
    Label6.Text = Last
  End Sub
End Class

 • 0
 • 3665
 • 1

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

1 YORUM

 • Jeramy

  Hello there,If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, and thickened nails.We are confident that our Toenail Clippers will provide you with the results you are looking for.Get yours today with 60 OFF: https:podiatristusa.saleCheers,Jeramy

  06.06.2024

Yorum yazın

HAKKIMDA

KONULARI TAKİP EDİN

SOSYAL AĞLAR

 • Mesajınızı Gonderin