Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
C# DataGridView Dikey Satırlama,Hizalama !!!

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Tarihi :  2013-05-11 13:56:39

Bu makalede, bir DataGrid kontrolunu Dikey Satırlayıp göstereceğiz... Burada normal modda (Yatay Satır) ve (Dikey Satır) bir DataTable nesnesi ile bazı bilgileri içeren bir DataGridView ile bir C # uygulaması tasarlayacagız...

Yeni bir C.NET 2010 Windows uygulaması oluşturun.

Resimde gösterildiği gibi  DataGridView nesnesi ekleyin.


Aşağıdaki gibi DataSet ve DataTable ve DataAdapter nesnesini bildirin:

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnectio(@"Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data Source=" + Directory.GetCurrentDirectory() + @"\iller.mdb");

OleDbDataAdapter adap = null;

OleDbDataReader dr = null;

DataSet ds = null;

DataTable dt = null;
 

Bazı veriler ile dolu bir DataTable nesnesi oluşturuyoruz :
 

public DataTable GetCustomers()

{

DataTable table = new DataTable();

OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter("Select * From sehir", baglanti);

adap.Fill(table);

//table.TableName = "sehir";

//table.Columns.Add("Name", typeof(string));

//table.Columns.Add("Price", typeof(string));

//table.Columns.Add("Country", typeof(string));

//table.Rows.Add(new object[] { "Mohamad", "1700", "Egypt" });

//table.Rows.Add(new object[] { "Tarek", "550", "Syria" });

//table.Rows.Add(new object[] { "Gamal", "762", "Saudi Arabia" });

//table.AcceptChanges();

return table;

}

 

OnLoad olayına aşagıdaki metotları ekleyin :

 

private void dikey_hizalama()

{

ds = new DataSet();

dt = new DataTable();

dt = GetCustomers();

ds.Tables.Add(dt);

DataSet new_ds = FlipDataSet(ds); // Flip the DataSet

DataView my_DataView = new_ds.Tables[0].DefaultView;

this.dataGridView1.DataSource = my_DataView;

}

 

private void yatay_hizalama()

{

baglanti.Open();

adap = new OleDbDataAdapter("Select * from sehir", baglanti);

dt = new DataTable();

adap.Fill(dt);

dataGridView2.DataSource = dt;

baglanti.Close();

}

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

this.dataGridView1.ColumnHeadersVisible = false;

dikey_hizalama();

yatay_hizalama();

}
 

FlipDataSet yöntemi oluşturuyoruz :
 

public DataSet FlipDataSet(DataSet my_DataSet)

{

DataSet ds = new DataSet();

foreach (DataTable dt in my_DataSet.Tables)

{

DataTable table = new DataTable();

for (int i = 0; i <= dt.Rows.Count; i++)

{

table.Columns.Add(Convert.ToString(i));

}

DataRow r;

for (int k = 0; k < dt.Columns.Count; k++)

{

r = table.NewRow();

r[0] = dt.Columns[k].ToString();

for (int j = 1; j <= dt.Rows.Count; j++)

r[j] = dt.Rows[j - 1][k];

table.Rows.Add(r);

}

ds.Tables.Add(table);

}

return ds;

}

Uygulamamızın son hali aşagıdaki gibidir...

 

Örnek Çalışmayı buradan indirebilirsiniz...

Yararlı olması dileğiyle !!! 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

 Son Güncelleme :  06.05.2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.