Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
C# CheckedListBox VeriTabani Bağlantısı !!!

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Tarihi :  2013-05-13 07:51:00

Listbox Kontrolünün Check kutuları ile geliştirilmiş şeklidir. Listbox kontrolünün hemen hemen tüm özelilliklerini taşır. Veritabanımızdaki verileri CheckedListBox nesnesinde göstereceğiz. Daha sonra CheckedListBox ta seçtiğimiz satırları ListBox a aktaracağız. Formunuza 1 adet Button, CheckedListBox ve ListBox ekleyin.

Aşagıdaki görüntüyü elde ediyoruz...

ve kodlarımızı yazıyoruz...

 

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data Source=" + Directory.GetCurrentDirectory() + @"\iller.mdb");

OleDbCommand komut = null;

OleDbDataAdapter adapter = null;

DataTable doldur = null;

DataSet ds = null;

 

private void Listele1()

{

// Textboxtan girilen değerdeki boşlukları değiştiyoruz...

// String değişkinimize veritabani yolumuzu atıyoruz...

// Hata yakalama kullanarak connection nesnemize veritabani yolumuzu bildiriyoruz...

// Bağlantımızı açıyoruz...

// String değişkenimize sql komut sorgumuzu yazıyoruz...

// Adapter nesnesi tanımlayıp Sql yolumuzu ve Veritabani yolumuzu belirtiyoruz...

// Yeni DataTable nesnesi tanımlıyoruz...

// Adapter fill ederek DataTable nesnemizi dolduruyoruz...

// checkedListBox1 kontrolümüzün veri kaynağını belirtiyoruz...

// DisplayMember kontrolümüze veritabani tablomuzu belirtiyoruz...

// Bağlantımızı kapatıyoruz...

 

string newTableName = textBox1.Text.Replace(" ", "");

string conStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=iller.mdb";

try

{

baglanti = new OleDbConnection(conStr);

baglanti.Open();

}

catch (OleDbException ex)

{

MessageBox.Show("Error in connection ..." + ex.Message);

}

string sqlStr = "SELECT * FROM " + newTableName + ";";

adapter = new OleDbDataAdapter(sqlStr, baglanti);

//adapter = new OleDbDataAdapter("Select * from sehir", baglanti);

doldur = new DataTable();

try

{

adapter.Fill(doldur);

}

catch (System.Exception)

{

return;

}

this.checkedListBox2.DataSource = doldur;

this.checkedListBox2.DisplayMember = "iller";

this.baglanti.Close();

}

private void Listele2()

{

// Sql Sorgumuzu belirtiyoruz...

// Bağlantımızı açıyoruz...

// Adapter nesnesi tanımlayıp,Sql yolumuzu bildiriyoruz...

// Dataset nesnesi tanımlıyoruz...

// Datasetimizi dolduruyoruz...

// Tablomuzdaki sutun sayısını int değişkenimize atıyoruz...

// For döngümüzü sutun sayımız kadar döndürüp, sehir tablosundaki 1 sutunundaki degerleri checlistboximza ekliyoruz...

// Bağlantımızı kapatıyoruz...

 

OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * from sehir", baglanti);

cmd.Connection.Open();

OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd);

DataSet ds = new DataSet();

da.Fill(ds, "sehir");

 

int count = ds.Tables["sehir"].Rows.Count;

for (int i = 0; i < count; i++)

{

checkedListBox1.Items.Add(ds.Tables[

 

"sehir"].Rows[i][1].ToString());

}

cmd.Connection.Close();

}

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

Listele2();

}

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

Listele1();

}

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Text = checkedListBox1.CheckedItems.Count.ToString();

for (int i = 0; i < checkedListBox1.CheckedItems.Count; i++)

{

//listBox a seçili satırları ekliyoruz.

listBox1.Items.Add(checkedListBox1.CheckedItems[i].ToString());

//checkedListBox taki seçili olanları kaldırıyoruz.

//checkedListBox1.Items.Remove(checkedListBox1.CheckedItems[i].ToString());

}

}

en son olarak aşagıdaki görüntüyü elde ediyoruz...

Örnek Uygulamayı Buradan İndirebilirsiniz !!!

Yararlı olması dileğiyle... 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

 Son Güncelleme :  06.05.2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.