Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
Bilgisayar Programcılığı Veritabanı Notlar 2

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Tarihi :  2013-10-04 23:28:30

Konumuza veritabanı sorgularıyla devam ediyoruz. SQL, veritabanıyla verialişverişi için geliştirilmiş standart bir dildir. Bu dil kullanılarak aşagıdaki veritabani işlemleri yapılabilir.

  1. Veri Eklemek
  2. Verileri Almak
  3. Sorgulama Yapmak
  4. Verileri Silmek
  5. Verileri Güncellemek

SELECT Deyimi :

Veritabanından verileri almak için kullanılır. Bu deyimler birlikte kullanılan koşula uygun veriler veritabanından çekilir. Kullanım Şekli :

SELECT sütun ismi/isimleri FROM tablo ismi [WHERE arama koşulu]

[ORDER BY sıralanış bildirimi ASC veya DESC]

NOT: SQL deyimleri büyük küçük harfe duyarlı değildir. Deyimleri büyük harfle(SELECT) veya küçük harfle (select) yazmak arasında herhangi bir fark yoktur.

Kullanım şeklindeki köşeli parantez içindeki ifadelerin kullanılması zorunlu değildir,isteğe bağlıdır. Aşağıda bu deyimin kullanımıyla ilgili örnekler verilmiştir.

INSERT Deyimi :

Veritabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Kullanım Şekli şöyledir;

INSERT INTO tablo ismi [(verinin ekleneceği sütun isimleri)]

VALUES (eklenecek değerler)

INSERT INTO Kisiler (Ad,Soyad) VALUES (“Gül”,”Naz”)

ifadesi, Kisiler tablosunun Ad ve Soyad alanlarına yeni değerleri eklemeyi sağlar. Böylelikle

tabloya yeni bir kayt eklenmiş olur.

UPDATE Deyimi :

Koşul veya koşullar belirtilerek kayıtların güncellenmesini sağlayan deyimdir.

Kullanım şekli;

UPDATE tablo ismi SET sütun ismi [WHERE arama koşulu]

UPDATE Kisiler SET Ad=”Cem” WHERE Soyad=”Çiçek”

ifadesi soyadı “Çiçek” olan kayıtların Ad verisini “Cem” olarak değiştirmeyi sağlar. Sonuç

olarak tablodaki “Yadigar” verisini “Cem” olarak değiştirir.

DELETE Deyimi :

Tablodan kayıt silmek amacıyla kullanılır.

DELETE FROM tablo ismi [WHERE arama koşulu]

Bu deyimWHERE koşulu olmadan kullanılırsa tablodaki tüm kayıtlar silinir.

DELETE FROM Kisiler WHERE Ad=”Nilsu”

Gerekli kısa bilgiler verildikten sonra sorgularıma geçebiliriz.

 

Soru 1 : Alışveriş yapan müşterilerin adını ve soyadını ekranda gösterin.

Select ad,soyad From müsteriler

Soru 2 : Bügüne kadar satılan ürünlerin tamamını buldurun.

Select urunadi From siparisler

Soru 3 : Hangi müşterinin nerde oturduğunu bulan koadları yazınız.

Select ad,soyad,adres From müsteriler

Soru 4 : Hangi müşterinin hangi müşteri numarasınasahip oldugunu ekranda gösteriniz.

Select ad,soyad,musteri_no From musteriler

Soru 5 : Hangi ürüne ne kadar fiyat ödendiğini ekranda gösteriniz.

Select urunadi,fiyat From Siparisler

Soru 6 : Hangi ürünün hangi tarihlerde satıldıgını listeleyiniz.

Select urunadi,tarih from siparisler

Soru 7 : Satılan ürünlerin tarihlerine göre sıralayarak ekrana getiriniz.

Order by = Sıralama işlemini yapmamızı sağlar.

ASC = Artan ____ DESC = Azalan

Select siparisler.[urunadi],siparisler[tarih] From siparisler Order by siparisler.[Tarih];

Select urunadi,tarih from siparisler order by tarih

Soru 8 : Ürünlerin fiyatına göre azalarak listeleyiniz.

Select fiyat From siparisler order by fiyat desc

Soru 9 : Hangi ürüne hangi tarihte ne kadar fiyat ödenmiş ise ürün adlarına göre azalan şekilde sıralyarak ekrana getiriniz.

Select urunadi,tarih,fiyat from siparisler order by urunadi desc

Soru 10 : Müşterilerin adına göre artan soyadına göre azalan sırada ekranda listeleyiniz.

Select ad,soyad from müsteriler order by ad asc, soyad desc

Soru 11 : Sadece 1 numaralı müşterinin, müşteri bilgilerini ekrana getiriniz.

Where = Şartlı ifadelerde kullanılır.

Select * from tabloadi Where alanadi=aranacakdeğer

Select * From müsteriler Where musteri_no=1

Soru 12 : Adı çiğdem olan müşterilerin soyadlarını ekranda listeleyeniz.

Select soyad From müsteriler Where ad="çiğdem"

Not : Şartlı ifadelerde sayısal türden alanlarda çift tırnak kullanılmazken, metinsel alanlarda çift tırnak kullanılır.

Soru 13 : Adı betül olan müşterilerin soyad ve adres bilgilerini ekranda gösteriniz.

Select soyad,adres From müsteriler Where ad="Betül"

Soru 14 : Antalyada Oturan müşterilerin ad soyad ve adres bilgilerini ekranda listeleyiniz.

Select ad,soyad,adres From Müsteriler Where adres="Antalya"

KARŞILATIRMA OPERATÖRLERİ
• =    Eşittir
• <    Küçük
• >    Büyük
• <=  Küçük eşit
• >=  Büyük Eşit
• !=   Eşit Değil
• <>  Eşit Değil

Soru 15 : Fiyati 3 Liradan fazla olan ürünleri ekranda listeyiniz.

Select urunadi,fiyat from siparisler Where fiyat>3

// Not komutu olan işlemin tersini yapat. Öğrnegin Where not fiyat = 3 fiyati 3 den farkli olanları getirir.

Select * From Tabloadi Where Not (alanadi(operatör)şart)

Soru 16 : 4 Numaralı faturanın hangi müşteriye kesildiğini bulunuz.

Select müsteri_no from siparisler Where siparis_id=4

Soru 17 : 2 Numaralı Faturanın ne zaman kesildiğini bulunuz.

Select siparis_id,tarih From siparsiler Where siparis_id=2

Soru 18 : Hangi Müsterinin hangi tarihte alışveriş yaptıgını bulunuz.

Select musteri_no,tarih from siparisler

Soru 19 : Hangi müşterilerin hangi ürünleri aldığını müsteri sırasına göre artan şekilde sıralayarak ekranda gösteriniz.

Select müsteri_no,urunadi from siparisler order by müsteri_no

Soru 20 : 1 numaralı müsterinin almış olduğu ürünleri ekranda listeleyiniz.

Select musteri_no,urunadi from siparisler Where musteri_no=1

Soru 21 : 1 numaralı müşterinin almış olduğu ürünleri ürün adina göre azalan şekilde ekranda listeleyiniz.

Select musteri_no,urunadi From siparisler Where urunadi=1 order by urunadi desc

Soru 22 : 1 numaralı müşteri peynire ne kadar fiyat ödemiş.

Select musteri_no,urunadi,fiyat From siparisler Where musteri_no=1 and urunadi="peynir"

Soru 23 : 3 Numarali müşteri şekeri ne zaman almış.

Select musteri_no,urunadi,tarih From siparisler Where musteri_no=3 and urunadi="şeker"

Soru 24 : 05:03:2012 tarihinden sonra satıln ürünleri ekranda listeleyiniz.

Select urunadi,tarih From siparisler Where tarih>#05/03/2012#

Not : Tarihle ilgili herhangi bir arama yapılırken tarih bilgisindeki ay ve gün yer değiştirir, tarih işaretleri diez(#) işaretlerinin içine yazılır. SQL kodunu yazarken nokta yerine / kullanılır.

Soru 25 : Fiyati 3,5 ve 7 lira arasında olan ürünleri listeleyiniz.

Select urunadi,fiyat From siparisler Where Fiyat > 3,5 and fiyat < 7

Soru 26 : İzmir veya Ankarada Oturan müşterileri ekranda listeyiniz.

Select ad,soyad,adres From musteriler Where adres="İzmir" or adres="Ankara"

Soru 27 : İzmir veya Ankarada oturup adi Betül olan müşterilerin bilgilerini ekranda listeleyiniz.

Select * From musteriler Where adi="Betül" and adres="İzmir" or adres="Ankara"

Soru 28 : 06.03.2012 tarihinde alışveriş yapan müşterilerin numaralarını ekranda listeyeleyiniz.

Select tarih,musteri_no From musteriler Where tarih=#03/06/2012#

Soru 29 : 07.03.2012 tarihinde satılan ürünleri ve bu ürünleri alan müşterilerin numaralarını numarasına göre artan şekilde sıralayarak ekranda gösteriniz.

Select urunadi,tarih,musteri_no  Where tarih=#03/07/2012# Order By musteri_no asc

Soru 30 : Müşteri numarası 2 ile 8 arasında olan müşterileri ekranda listeleyiniz.

Select musteri_no,ad,soyad From musteriler Where musteri_no >= 2 and musteri_no <= 8

Soru 31 : Adı Betül Soyadi Yenilmez olan müşterilerin bilgilerini ekranda listeyiniz.

Select * From musteriler Where ad="Betül" and soyadi="Yenilmez"

Soru 32 : Adı Betül veya Soyadi yenilmez olan müşterilerin bilgilerini ekranda listeleyiniz.

Select * From musteriler Where ad="Betül" or soyadi="Yenilmez"

Soru 33 : Adi Betül, Mustafa, Hasan müştelerin bilgilerini ekranda listeyiniz.

Select * From musteriler Where ad="Betül" or ad="Mustafa" or ad="Hasan"

Soru 34 : Müşteri numarası 1 veya 3 olan müşterilerin adını ve soyadını ekrana getiriniz.

Select ad,soyad,musteri_no From musteriler Where musteri_no=1 or musteri_no=3

Soru 35 : Müşteri numarası 1 ve 5 arasında olan müşterilerin karamanda oturanları ekranda listeleyiniz.

Select * From musteriler Where musteri_no > 1 and musteri_no < 5 and adres="Karaman"

Soru 36 : 2 Numaralı Faturadan 5 numaralı faturaya kadar olan faturalara ait ekranda bilgileri listeleyiniz.

Select fatura From musteriler Where fatura >= 2 and fatura <= 5

Soru 37 : Müşteri numarası 1 olan şeker veya zeytin alan müşterinin fatura bilgilerini ekranda listeleyiniz.

Select * From musteri Where musteri_no=1 and (urun="seker" and urun="zeytin")

// Parantezler bir bütün olarak gözükür, bu yüzden önemlidir. Parantezi karşılaştırdıktan sonra yanındaki ölçüt ile karşılaştırır.

Soru 38 : Fiyati 4 TL;den fazla olan peynir alındıysa bu ürünün fatura ve fiyatni ekrana getiriniz, bu ürünü alan müşterinin adını ve soyadını getiriniz.

Select fiyat,urun,fatura,ad,soyad From siparisler,musteriler Where fiyat > 4 and urun="peynir" and musteriler.musteri_no=siparsiler.siparis_no

Soru 39 : Bügüne kadar satılan ürünleri kimlerin aldığını bulduran sorguyu oluşturunuz.

Select urun,ad,soyad From siparisler,musteriler Where siparisler.siparis_no=musteriler.musteri_no 

Soru 40 : Bügüne kadar hangi müşterilerin hangi ürünlere ne kadar fiyat ödediğini fiyata göre azalan şekilde sıralayarak ekranda gösteriniz.

Select musteri.ad,musteri.soyad,siparisler.fiyat,siparisler.urun From musteriler.musteri_no,siparisler.siparis_no Where siparisler.musteri_no=musteriler.musteri_no Order By siparisler.fiyat Desc

Soru 41 : 01.03.2012 ve 15.03.2012 tarihleri arasında alişveris yapan müşterilerin ad soyad bilgilerini ekranda listeleyiniz.

Select tarih,urunadi,ad,soyad From siparis.musteriler Where tarih > #03/01/2012# and tarih < #03/15/2012# and siparisler.musteri_no=musteriler.musteri_no

Soru 42 : Peynir ve Şeker alan müşterilerin adreslerini listeleyiniz.

Select urunadi,adres From siparisler.musteriler Where siparis.musteri_no=musteri.musteri_no and (urunadi="Peynir" and urunadi="Şeker")

Soru 43 : 07.03.2012 tarihinde peynir veya şeker alan müşterilerin isimlerini ekranda listeleyiniz.

Select ad,soyad From siparisler.musteriler Where musteri.musteri_no=siparis.musteri_no and tarih=#03/07/2012# and (urunadi="Peynir" and urunadi="Şeker") 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

 Son Güncelleme :  06.05.2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.