Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
Asp.Net Server.MapPath Komutları !!!

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Saati :  2015-08-03 21:41:45

Web uygulamalarımızda kullandığımız değişilmez  server.mappath(" ") methodunu system.web içerisinde olmadan system.IO.Path.GetFullPath(" ") ile kullanabilirsiniz.Bu iki method da parametre verilen dizinin sunucu üzerindeki fiziksel adresinizi bize getirecektir .Ayrıca Visual Studio ‘ da class dosyalarında Server.MapPath komutunu kullanmaya çalıştığınızda izin vermiyor.  Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz;

HttpContext.Current.Server.MapPath("~/örnek.txt")

Server.MapPath(".") Dosyanın mevcut fiziksel adresini döndürür...

Server.MapPath("..") Üst dizini döndürür...
 
Server.MapPath("~") Uygulamanın fiziksel yolunu döndürür...
 
Imports System.IO
Partial Class root_Default
  Inherits System.Web.UI.Page

  Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim yol1 As String = Server.MapPath(".") + "\dosya\AJAX.pdf"
    Dim yol2 As String = Server.MapPath("..") + "\dosya\AJAX.pdf"
    Dim yol3 As String = Server.MapPath("~") + "\dosya\AJAX.pdf"
    Label1.Text = yol1
    Label2.Text = yol2
    Label3.Text = yol3

   
  End Sub
End Class

Şeklinde görüntü ile karşılaşırız...

  

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

Son Güncelleme :  11/01/2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.