Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
Vb.Net DataGridView boş mu dolu mu ?

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Tarihi :  2015-12-20 18:15:33

Bu örneğimizde datagridview kontrolunun boş mu dolu mu olduguna bakacagız. yapmak istediğim, program açılışta datagrid içindeki secili satırın id numarasını alıp bir degişkene atmaktı, datagrid dolu oldugunda bir sorun olmuyordu, direk degişkene istediğim id numarasını atıyordu ama boş oldugunda ise id numarası olmadıgında program nesne bir başvuru örnegine ayarlanamadı hatası veriyordu, programın çalışma sekli aşagıdaki gibi olacak.

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1

  Dim veritabani As New Class1
  Dim sorgu As New OleDbCommand
  Dim oku As OleDbDataReader
  Dim adap As New OleDbDataAdapter
  Dim doldur As New DataTable

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    verileri_getir()

  End Sub

  Sub verileri_getir()
    Dim baglanti As OleDbConnection = veritabani.baglanti_yol()
    baglanti.Open()
    sorgu = New OleDbCommand("select * from tarih where name=@okan", baglanti)
    sorgu.Parameters.AddWithValue("@okan", "x")
    adap = New OleDbDataAdapter()
    doldur = New DataTable 
    adap.SelectCommand = sorgu
    adap.Fill(doldur)
    DataGridView1.DataSource = doldur
    baglanti.Close()
  End Sub


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'Label1.Text = DirectCast(DataGridView1.Rows(1).Cells("name").Value.ToString(), String)
    'Label2.Text = DataGridView1.SelectedRows.Count()
    'Label3.Text = DataGridView1.Rows(0).Cells("id").Value.ToString()

    'DataGrid içerisindeki 0. satırdaki id numarali hücre false deger gönderiyorsa boş yazdır true deger gönderiyorsa dolu yazdır seklinde kodluyoruz.
    If DataGridView1.Rows(0).Cells("id").Value = False Then
      MsgBox("bos")
    Else
      MsgBox("dolu")
    End If

  End Sub
End Class

Buda veritabanın yolunu cektiğimiz class1 dosyası kodları;

Imports System.IO
Imports System.Data.OleDb
Public Class Class1

  Public Function baglanti_yol() As OleDbConnection
    Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Directory.GetCurrentDirectory() + "\datetime.mdb")
    Return baglanti
  End Function
End Class

Örnek çalışmayı buradan indirebilirsiniz... 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

 Son Güncelleme :  06.05.2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.