Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
Vb.Net işlemci ve hardisk numarasına erişme

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Tarihi :  2015-12-20 21:20:17

Yazdığımız programların sadece bir bilgisayarda kullanılmasını, emeğimizin korunmasını isteriz. Bunun için her program kopyasına farklı bir lisans işlemi gerekmektedir. Lisans işlemini programın kurulduğu bilgisayar işlemcisinin, hard diskinin veya ana kartının seri numarasını, markasını yada modeli öğrenerek geliştiririz.

Aşağıda vereceğim kod ile uygulamanızdan hard disk seri numarasını alarak kendinize bir lisanslama yöntemi geliştirebilirsiniz.

' System.Management kütüphanemizi projemize import etmeyi unutmuyoruz.
Imports System.Management
Public Class Form1
  Public Shared Function CPUSeriNoCek() As [String]
    Dim processorID As [String] = ""
    Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("Select * FROM WIN32_Processor")
    Dim mObject As ManagementObjectCollection = searcher.[Get]()

    For Each obj As ManagementObject In mObject
      processorID = obj("ProcessorId").ToString()
    Next

    Return processorID
  End Function

  Public Shared Function GetSerialsFromHardDrives() As List(Of String)
    Dim serials As New List(Of String)()
    Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
    Dim disks As ManagementObjectCollection = searcher.[Get]()
    For Each disk As ManagementObject In disks
      If disk("SerialNumber") Is Nothing Then
        serials.Add("")
      Else
        serials.Add(disk("SerialNumber").ToString())
      End If
    Next
    Return serials
  End Function

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim serialNos As String = String.Empty
    Dim serialsList As List(Of String) = GetSerialsFromHardDrives()
    For Each s As String In serialsList
      serialNos = serialNos & s
    Next
    hdd.Text = serialNos
    islemci.Text = CPUSeriNoCek().ToString()
  End Sub
End Class

yukarıdaki kod buloğu ile işlemci ve harddisk bilgilerimize erişebiliriz.

Örnek çalışmayı buradan indirebilirsiniz... 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

 Son Güncelleme :  06.05.2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.