Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
VbNet ile Asp.net UrlRouting Kullanimi

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Saati :  04.09.2017 05:09:03

URL Routing anlamli ve SEO uyumlu url olusturmanizi saglayan bir yöntemdir. Url Routing sayesinde hem kullanicilar hem de arama motorlari için en iyi optimizasyona sahip url olusturmus olacaksiniz. Hem SEO dostu hem de anlamli url olusturmak için kesinlikle kullanmaniz gereken bir yoldur.

Makelemize baslarken ilk olarak default.aspx, detay.aspx, icerikekle.aspx ve global.asax dosyamizi olusturarak url routing anlatamina baslayacagim. Veritabanimiza bakacak olursak eger ;

seklinde tablomuzu olusturuyoruz.

ilk olarak global.asax dosyamizi inceleyecek olursak eger ;

<%@ Application Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Routing" %>

Namespace;lerinizi eklemeyi unutmuyoruz. Yoksa RouteCollection tipindeki sinifimiza ulasim gerçeklestiremeyiz.

Burada ilk olarak Application_Start ile routing metodumuzu baslatiyoruz. RouteCollection tipinde nesnemizi parametre ile aliyoruz ve bu nesneye nasil bir url yapisi ekleyeceksek ona göre tanimlamayi gerçeklestiriyoruz.

UrlRoutes.MapPageRoute("detay", "{id}/{baslik}", "~/detay.aspx") kodumuzu açiklayacak olursak eger ;

 1. Paremetre her tanimlama için verdiginiz isimdir. Ve her tanimlama için birbirinden farkli olmasi gerekiyor. Birbirinden farkli oldugu sürece siz istediginiz sekilde isimlendirme verebilirsiniz. Url de kullanilmiyor. Su anda bu kisimla ilgili baska isimiz olmayacak.  Ama bu isim kullanilarak da link verilebildigi bilelim. 
 2. Parametre de dikkat ederseniz baslangiçtaki id ve baslik süslü parantez içerisinde. Burada id ve baslik bölümlerinin süslü parantez içerisinde olmasi bizim bu alanlarin dinamik oldugunu ve onlara erismek istedigimizi belirtiyor.
 3. Parametre ise bu url tanimlasi girildiginde hangi sayfaya gitmesi gerektigini gösteriyor. Örnegin: http://localhost:/asp.net-url-routher-deneme1 böyle bir url girdiginizde bu parametre detay.aspx sayfasina gidecegini belirtmektedir.

Simdi ise defaut.aspx sayfamizi olusturalim ve UrlRoutes.MapPageRoute("detay", "{id}/{baslik}", "~/detay.aspx") kodumuza degerlerini gönderelim. Burada veritabanina baglanti islemi gerçeklestiriyoruz. Ardinda id ve baslik degerlerini eval metodu ile çekiyoruz.

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="default.aspx.vb" Inherits="_default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
        <ItemTemplate>
           <a href='<%#String.Format("{0}/{1}", Eval("id"), text.ToUrl(Eval("baslik").ToString()))%>'><%# Eval("baslik") %><br /></a>
        </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Ardindan default.aspx.vb kodlarimizi yazalim ve veritabanina baglanma islemini gerçeklestirelim.

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Partial Class _default
  Inherits System.Web.UI.Page

  Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("veritabani/veritabani.mdb"))
  Dim sorgu As New OleDbCommand
  Dim adap As New OleDbDataAdapter
  Dim oku As OleDbDataReader
  Dim sayfa As PagedDataSource

  Private Sub _default_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
      baglanti.Open()
      sorgu = New OleDbCommand("SELECT * FROM icerik", baglanti)
      oku = sorgu.ExecuteReader()
      Repeater1.DataSource = oku
      Repeater1.DataBind()
      sorgu.Dispose()
      baglanti.Close()
    End If
  End Sub
End Class

text.ToUrl(Eval("baslik").ToString()

text.To.Url kismina dikkat edilecek olursa eger, burada yapilan baslik içerigini veritabanindan cekerken kontrol islemi gerçeklestiriyoruz. Yani türkçe karakterlerin daha dogru ve saglikli çikmasi için To.Url fonksiyonuna burada gönderme islemini gerçeklestiriyoruz. text clasimiza bakacak olursak eger ;

Imports Microsoft.VisualBasic

Public Class text
  Public Shared Function ToUrl(text As String) As String
    If text = "" OrElse text Is Nothing Then
      Return ""
    End If
    text = text.Replace("s", "s")
    text = text.Replace("S", "S")
    text = text.Replace(".", "")
    text = text.Replace(":", "")
    text = text.Replace(";", "")
    text = text.Replace(",", "")
    text = text.Replace(" ", "-")
    text = text.Replace("!", "")
    text = text.Replace("(", "")
    text = text.Replace(")", "")
    text = text.Replace("'", "")
    text = text.Replace("g", "g")
    text = text.Replace("G", "G")
    text = text.Replace("i", "i")
    text = text.Replace("I", "i")
    text = text.Replace("ç", "c")
    text = text.Replace("ç", "C")
    text = text.Replace("ö", "o")
    text = text.Replace("Ö", "O")
    text = text.Replace("ü", "u")
    text = text.Replace("Ü", "U")
    text = text.Replace("`", "")
    text = text.Replace("=", "")
    text = text.Replace("&", "")
    text = text.Replace("%", "")
    text = text.Replace("#", "")
    text = text.Replace("<", "")
    text = text.Replace(">", "")
    text = text.Replace("*", "")
    text = text.Replace("?", "")
    text = text.Replace("+", "-")
    text = text.Replace("""", "-")
    text = text.Replace("»", "-")
    text = text.Replace("|", "-")
    text = text.Replace("^", "")
    Return text
  End Function
End Class

Dönüsüm islemini gerçeklestiriyoruz.

Buraya kadarki islemlerden sonra ise detay.aspx sayfamizin kodlarina bakalim.

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="detay.aspx.vb" Inherits="detay" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
      <asp:Label ID="lblBaslik" runat="server" Text=""></asp:Label>
      <br />
      <asp:Label ID="lblIcerik" runat="server" Text=""></asp:Label>
      <br />
      <asp:Label ID="lblid" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Yukarida kodlarla ise görüldügü üzere labeller ekleyerek, baslik, içerik ve id degerlerimizi cekiyoruz. 

detay.aspx.vb kodlarimiza bakacak olursak eger ;

Imports System
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Partial Class detay
  Inherits System.Web.UI.Page

  Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("~/veritabani/veritabani.mdb"))
  Dim sorgu As New OleDbCommand
  Dim adap As New OleDbDataAdapter
  Dim oku As OleDbDataReader

  Private Sub detay_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load

    Dim id As String = RouteData.Values("id").ToString()
    baglanti.Open()
    sorgu = New OleDbCommand("select * from icerik WHERE id=@id", baglanti)
    sorgu.Parameters.AddWithValue("@id", id)
    oku = sorgu.ExecuteReader()
    If oku.Read() = True Then
      lblBaslik.Text = oku("baslik").ToString()
      lblIcerik.Text = oku("icerik").ToString()
      lblid.Text = oku("id").ToString()
    End If
    sorgu.Dispose()
    baglanti.Close()

  End Sub
End Class

Burada önemli olan kod blogu Dim id As String = RouteData.Values("id").ToString() kodumuzdur. Burada UrlRouting degerlerimizi çekiyoruz. Biz default.aspx dosyamizda eval metodu ile verileri cekmistik degilmi ! Global.asax dosyamizda ise dinamik olarak degerlerinizi belirlemistik. Simdi bu ikisine bakacak olursak eger ;

<a href='<%#String.Format("{0}/{1}", Eval("id"), text.ToUrl(Eval("baslik").ToString()))%>'><%# Eval("baslik") %><br /></a>
Dim id As String = RouteData.Values("id").ToString()

isin önemli olan kismi ise burada zaten. Biz burada UrlRoutes.MapPageRoute("detay", "{id}/{baslik} kodumuza diyoruz ki sen id ve baslik degerlerini <%#String.Format("{0}/{1}", Eval("id"), text.ToUrl(Eval("baslik").ToString()))%> kismindan alacaksin. Bu degerler senin degerlerin ve linke tikladigimizda ise ~/detay.aspx;se gideceksin. Peki detay.aspx dosyamiza gittikten sonra ne yapacagiz ?

Dim id As String = RouteData.Values("id").ToString() kodumuz ile UrlRouting;e göndermis oldugumuz id degerini cekiyoruz ve id string degiskenimize atiyoruz. Degere ulastiktan sonra ise istedigimiz islemleri gerçeklestiriyoruz.

Default.aspx dosyamizdaki linklere bakacak olursak ;

seklinde karsimiza çikmaktadir. Tiklandiginda ise detay.aspx sayfamiza gitmekte ve verilerimizi çekmekteyiz. icerikekle.aspx sayfamiz hakkinda bilgi paylasmiyorum. Orada sadece veritabanina baslik ve içerik degerini kayit ettirmistim. Örnek dosyayi indirip kodlari inceleyebilirsiniz. UrlRouting konusu karisik bir konu biraz. ilk etapta biraz karisik gibi görünsede örnekler üzerinde inceleme yaparak, daha anlasilir bir ahl almaktadir. 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

Son Güncelleme :  11/01/2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.