" Sıcak bir gülümseme, nezaketin evrensel dilidir. #Gülümse :) "

Vb.Net Uygulamalari 1 - b

Vb.net uygulamalarindan numara olustur, il ve ilçe uygulamasi, kimlik ekle uygulamasi, e-posta adresi olusturma uygulamasi, olaylar-1 uygulamasini visual studio programi kullanarak olusturacagiz.

6. Uygulamamiz

Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim fakülte_adi, fakülte_kodu, sira, numara As String

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ComboBox1.Items.Add("Tip Fakültesi")
    ComboBox1.Items.Add("Hukuk Fakültesi")
    ComboBox1.Items.Add("Mühendislik Fakültesi")
    ComboBox1.Items.Add("Egitim Bilimleri Fakültesi")
  End Sub

  Dim egt_sayac, mut_sayac, hukuk_sayac, tip_sayac, sayac As Integer
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox1.Clear()
    TextBox2.Clear()
    TextBox3.Clear()
    TextBox1.Focus()
    ' Textbox3 kontrolunu odaklaniyoruz.
  End Sub

  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    fakülte_adi = ComboBox1.Text

    If fakülte_adi = "Egitim Bilimleri Fakültesi" Then
      fakülte_kodu = "04"
      egt_sayac = egt_sayac + 1
      sayac = egt_sayac
    ElseIf fakülte_adi = "Mühendislik Fakültesi" Then
      fakülte_kodu = "03"
      mut_sayac = mut_sayac + 1
      sayac = mut_sayac
    ElseIf fakülte_adi = "Hukuk Fakültesi" Then
      fakülte_kodu = "01"
      hukuk_sayac = hukuk_sayac + 1
      sayac = tip_sayac
    ElseIf fakülte_adi = "Tip Fakültesi" Then
      fakülte_kodu = "01"
      tip_sayac = tip_sayac + 1
      sayac = tip_sayac
    End If

    If Len(sayac.ToString()) = 1 Then
      sira = "000" + sayac.ToString()
    ElseIf Len(sayac.ToString()) = 2 Then
      sira = "00" + sayac.ToString()
    ElseIf Len(sayac.ToString()) = 2 Then
      sira = "0" + sayac.ToString()
    Else
      sira = sayac.ToString()
    End If

    numara = Microsoft.VisualBasic.Strings.Left(DateTime.Today.Year.ToString(), 2) + fakülte_kodu + sira
    TextBox3.Text = numara
  End Sub
End Class

7. Uygulamamiz

Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    ComboBox2.Items.Clear()
    If ComboBox1.Text = "Ankara" Then
      ComboBox2.Enabled = True
      ComboBox2.Items.Add("Çankaya")
      ComboBox2.Items.Add("Etimegut")
      ComboBox2.Items.Add("Keçiören")
      ComboBox2.Items.Add("Yenimahalle")
      ComboBox2.Items.Add("Mamak")
    ElseIf ComboBox1.Text = "Istanbul" Then
      ComboBox2.Enabled = True
      ComboBox2.Items.Add("Besiktas")
      ComboBox2.Items.Add("Sisli")
      ComboBox2.Items.Add("Eminönü")
      ComboBox2.Items.Add("Beykoz")
      ComboBox2.Items.Add("Adalar")
    ElseIf ComboBox1.Text = "Izmir" Then
      ComboBox2.Enabled = True
      ComboBox2.Items.Add("Karsiyaka")
      ComboBox2.Items.Add("Bornova")
      ComboBox2.Items.Add("Güzelyali")
      ComboBox2.Items.Add("Buca")
      ComboBox2.Items.Add("Konak")
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ComboBox1.Text = "Birini Seçiniz"
    ComboBox2.Text = "Biriniz Seçiniz"
    ComboBox1.Items.Add("Ankara")
    ComboBox1.Items.Add("Istanbul")
    ComboBox1.Items.Add("Izmir")
  End Sub
End Class

8. Uygulamamiz

Kodlarmiz;

Public Class Form1
  Dim cinsiyet, askerlik As String
  Private Sub txtkimlik_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtkimlik.TextChanged
    GroupBox1.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub radioerkek_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles radioerkek.CheckedChanged
    cinsiyet = "Erkek"
    GroupBox2.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub radiobayan_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles radiobayan.CheckedChanged
    cinsiyet = "Bayan"
    GroupBox2.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub btnekle_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnekle.Click
    If Trim(txtadi.Text) <> "" And Trim(txtkimlik.Text) <> "" And Trim(txtsoyadi.Text) <> "" Then
      If Len(Trim(txtkimlik.Text)) <> 11 Then
        MessageBox.Show("Geçersiz T.C. kimlik numarasi", "Uyari")
      Else
        ListBox1.Items.Add("Adi Soyadi :" & " " & txtadi.Text & " " & txtsoyadi.Text)
        ListBox1.Items.Add("Kimlik numarasi :" & " " & txtkimlik.Text)
        ListBox1.Items.Add("Cinsiyeti :" & " " & cinsiyet)

        If radiomuaf.Checked = True Or radiobayan.Checked = True Then
          askerlik = "Muaf"
        ElseIf radiotecilli.Checked = True Then
          askerlik = "Tecilli"
        ElseIf radioyapmis.Checked = True Then
          askerlik = "Yapmis"
        End If
        ListBox1.Items.Add("Askerlik durumu :" & " " & askerlik)
        ListBox1.Items.Add("************************************************")
        txtadi.Clear()
        txtsoyadi.Clear()
        txtkimlik.Clear()
        txtadi.Focus()

      End If
    Else
      MessageBox.Show("Lütfen geçerli alanlari doldurunuz", "Uyari")
      txtadi.Focus()
    End If
  End Sub
End Class

9. Uygulamamiz

Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim eposta, alan As String
  Dim k As Byte

  Private Sub btnolustur_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnolustur.Click
    k = InStr(txtuniversite.Text, " ") ' Üniversite adindaki ilk boslugun konumu
    alan = Mid(txtuniversite.Text, 1, k - 1)
    eposta = LCase(Microsoft.VisualBasic.Left(txtadi.Text, 1) & "." & txtsoyadi.Text() & "@" & alan & ".edu.tr")

    eposta = Replace(eposta, "s", "s")
    eposta = Replace(eposta, "g", "g")
    eposta = Replace(eposta, "ö", "o")
    eposta = Replace(eposta, "ü", "u")
    eposta = Replace(eposta, "ç", "c")
    eposta = Replace(eposta, "i", "i")
    txteposta.Text = eposta
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub
End Class

10. Uygulamamiz

Public Class Form1
  Private Sub secenek1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles secenek1.Click
    ListBox1.Items.Add(secenek1.Text + " " + "seçildi")
  End Sub

  Private Sub secenek2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles secenek2.Click
    ListBox1.Items.Add(secenek2.Text + " " + "seçildi")
  End Sub

  Private Sub secim1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles secim1.Click
    If secim1.Checked = True Then
      ListBox1.Items.Add(secim1.Text + " " + "isaretlendi")
    Else
      ListBox1.Items.Add(secim1.Text + " " + "isareti kaldirildi")
    End If
  End Sub

  Private Sub secim2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles secim2.Click
    If secim2.Checked = True Then
      ListBox1.Items.Add(secim1.Text + " " + "isaretlendi")
    Else
      ListBox1.Items.Add(secim1.Text + " " + "isareti kaldirildi")
    End If
  End Sub
End Class

Uygulama çalismalarini buradan indirebilirsiniz.

 • 0
 • 121
 • 0

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ !

Yorum yazın

KONULARI TAKİP EDİN

SON YAZILAN KONULAR

SOSYAL AĞLAR

HAKKIMDA

KONULARI TAKİP EDİN

SOSYAL AĞLAR

 • Bana yazın