Ana Sayfa... Duyurularım... Ben Kimim ??? Projelerim... Tozlanmış dosyalar... İrtibata Geçin...
 
Vb.Net Uygulamalari 1 - d

Yazar :  Okan  Düzgün             Yayınlanma Tarihi :  03.07.2018 19:53:59

Vb.net uygulamalarindan kuvvet ve faktoriyel uygulamasi, iç içe döngü uygulamasi, 153 sayisi uygulamasi, pisagor üçlüleri uygulamasini ve collatz problemi uygulamasini visual studio programi kullanarak olusturacagiz.

16. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim sayi, kuvvet As Integer
  Dim sonuc As Long

  Private Sub btnfhesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnfhesapla.Click
    sayi = txtsayi.Text
    sonuc = 1
    For i = 1 To sayi
      sonuc = sonuc * i
    Next
    txtfsonuc.Text = sonuc
  End Sub

  Private Sub btnkhesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnkhesapla.Click
    sayi = txtsayi.Text
    kuvvet = txtkuvvet.Text
    sonuc = 1

    For i = 1 To kuvvet
      sonuc = sayi * sonuc
    Next

    txtsonuc.Text = sonuc
  End Sub
End Class

17. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub btnbaslat_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnbaslat.Click
    For sayac1 = 0 To 9
      For sayac2 = 0 To 9
        For sayac3 = 0 To 9
          listsayi.Items.Add(sayac1.ToString() & sayac2.ToString() & sayac3.ToString())
          TextBox3.Text = sayac3
          TextBox2.Text = sayac2
          TextBox1.Text = sayac1
          TextBox1.Refresh()
          TextBox2.Refresh()
          TextBox3.Refresh()
          Threading.Thread.Sleep(100)' Her adimda 10 ms. bekle.
        Next sayac3
      Next sayac2
    Next sayac1
  End Sub
End Class

18. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim sayi As Integer
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    For yuzler = 1 To 10
      For onlar = 0 To 9
        For birler = 0 To 9
          sayi = yuzler * 100 + onlar * 10 + birler
          If sayi = yuzler ^ 3 + onlar ^ 3 + birler ^ 3 Then
            ListBox1.Items.Add(sayi)
          End If
        Next
      Next
    Next
  End Sub
End Class

19. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    For a = 1 To 99
      For b = 1 To 99
        For c = 1 To 99
          If (c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2) And (a < b) Then
            ListBox1.Items.Add(a.ToString() & " - " & b.ToString() & " - " & c.ToString())
          End If
        Next
      Next
    Next
  End Sub
End Clas

20. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim sayi, sayac, enbuyuk As Long
  Private Sub btnbaslat_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnbaslat.Click
    sayi = txtsayi.Text
    ListSonuc.Items.Clear()
    sayac = 0
    enbuyuk = 0
    Do
      ListSonuc.Items.Add(sayi)
      If sayi Mod 2 = 0 Then
        sayi = sayi / 2
      Else
        sayi = sayi * 3 + 1
      End If
      sayac = sayac + 1
      If sayi > enbuyuk Then enbuyuk = sayi ' Sayi enbuyuk'ten daha buyuk ise yeni en buyuk degeri sayi olsun.
    Loop Until sayi = 1

    ListSonuc.Items.Add(1)
    TextBox2.Text = sayac + 1
    txtenbuyuk.Text = enbuyuk

  End Sub
End Class


 

 
 Dosyaları indirmek ve yorumları görebilmek için lütfen kullanici girişi yapınız !!!  
 
 
 


 

 Son Güncelleme :  14.08.2018
  Design and Coding - Okan Düzgün 2011 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.