" Sıcak bir gülümseme, nezaketin evrensel dilidir. #Gülümse :) "

ComboBox ve Listbox veritabani baglantisi

Combobox ve listbox kontrollerinin veritabani baglantisi örnek uygulamasini inceleyecegiz. Combobox veritabani baglantisini iki sekilde saglayacagiz. 1.si Datarearder ile verileri okuyup While döngüsü içerisine sokup, combobox kontrolüne aktarim gerçeklestirecegiz. 2.si ise sorgu gerçeklestirip adapter nesnesine aktarip oradan olusturdugumuz tabloyu doldurup combobox datasource yolunu tablo ile belirtip veritabanindaki bilgileri combobox kontrolune aktaracagiz. Listbox kontrolunude 2. yol ile gerçeklestirecegiz.

Kodlarimiz;

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
  Dim baglanti As New OleDbConnection
  Dim sorgu As New OleDbCommand
  Dim adap As New OleDbDataAdapter
  Dim tablo As DataTable
  Dim oku As OleDbDataReader
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    ' 1. Yol baglantisi

    baglanti = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=|DataDirectory|\Database1.mdb; Persist Security info=False;")
    sorgu = New OleDbCommand("Select * From iller", baglanti)
    baglanti.Open()
    adap = New OleDbDataAdapter
    adap.SelectCommand = sorgu
    tablo = New DataTable
    adap.Fill(tablo)
    ComboBox1.DataSource = tablo
    ComboBox1.DisplayMember = "il"
    ComboBox1.ValueMember = "id"
    adap.Dispose()
    sorgu.Dispose()
    baglanti.Close()

    ' 2. Yol baglantisi

    sorgu = New OleDbCommand("Select * From iller", baglanti)
    baglanti.Open()
    oku = sorgu.ExecuteReader()
    If oku.HasRows = True Then ' Listenin bos olup olmadiginin kontrolunu sagliyoruz.
      While oku.Read() ' True döndügü sürece(Deger oldugunu anlayacak) döngüye girecek ve comboBox kontrolune deger yükleyecek.
        ComboBox2.Items.Add(oku("il"))
      End While
    End If
    adap.Dispose()
    sorgu.Dispose()
    baglanti.Close()

    ' Listbox kontrolu veritabani baglantisi

    sorgu = New OleDbCommand("Select * From iller", baglanti)
    baglanti.Open()
    adap = New OleDbDataAdapter()
    tablo = New DataTable
    adap.SelectCommand = sorgu
    adap.Fill(tablo)
    ListBox1.DataSource = tablo
    ListBox1.DisplayMember = "il"
    ListBox1.ValueMember = "id"
    sorgu.Dispose()
    adap.Dispose()
    baglanti.Dispose()

  End Sub
End Class

Uygulama dosyasini buradan indirebilirsiniz.

 • 0
 • 95
 • 0

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ !

Yorum yazın

Hakkımda

BÜLTENİMİZE ABONE OLUN

SOSYAL AĞLAR

 • Bana yazın