" Sıcak bir gülümseme, nezaketin evrensel dilidir. #Gülümse :) "

Vb.Net mikrofondan ses kayit islemi (input)

Vb.Net programlama dili kullanilarak, bilgisayarimiz üzerinden ses kayit islemi gerçeklestirmek istedigimizde projemize System.Runtime.InteropServices sinifimiza import ederek, ses kayit islemlerimizi gerçeklestiriyoruz.

Kodlarimizi inceleyecek olursak eger;

Imports System.IO
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Form1

  
  Private Shared Function mciSendString(ByVal command As String, ByVal buffer As String, ByVal bufferSize As Integer, ByVal hwndCallback As IntPtr) As Integer
  End Function

  Dim kayityolu As String = Directory.GetCurrentDirectory() & "\" & "SesKayit" & "\" + "Kayit.wav"
  Dim recording As Boolean = False
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    btnplay.Enabled = False
    Label1.Text = "Kayit baslatilmadi !"
  End Sub

  Private Sub btnrecord_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnrecord.Click
    If recording = False Then
      mciSendString("open new Type waveaudio Alias recsound", "", 0, 0)
      mciSendString("record recsound", "", 0, 0)
      recording = True
      btnrecord.Text = "Durdur"
      Label1.Text = "Ses kaydi baslatildi !"
    Else
      mciSendString("save recsound " & kayityolu, "", 0, 0)
      mciSendString("close recsound ", "", 0, 0)
      btnplay.Enabled = True
      recording = False
      btnrecord.Text = "Baslat"
      Label1.Text = "Ses kaydi durduruldu !"
    End If
  End Sub

  Private Sub btnplay_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnplay.Click
    My.Computer.Audio.Play(kayityolu)
  End Sub
End Class

Uygulama dosyasini buradan indirebilirsiniz !

 • 0
 • 1485
 • 0

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ !

Yorum yazın

KONULARI TAKİP EDİN

SON YAZILAN KONULAR

SOSYAL AĞLAR

HAKKIMDA

KONULARI TAKİP EDİN

SOSYAL AĞLAR

 • Bana yazın