" Sıcak bir gülümseme, nezaketin evrensel dilidir. #Gülümse :) "

Categories

-

Vb.Net kullanarak PC BIOS bilgilerini görüntüleme

Bilgisayarimizin anakartinda dahili olarak bulunan ve bilgisayarin her açilisinda donanimlari kontrol etmesine yarayan, ve format islemleri sirasinda bios ayarlarindan bir kaç ayar yaparak CD;den veya USB;den baslatmamiza yarayan bios bilgilerini vb.net dili kullanarak görüntüleyelim. C# kullanilarakta görüntülenebilir veya farkli diller, burda dili bilmeniz yeterli olacaktir.

' System.Management kütüphanemizi projemize import etmeyi unutmuyoruz.
Imports System.Management
Public Class Form1

  Private Sub AnaKartSerial()
    Dim motherboardserial = String.Empty
    Dim mos As ManagementObjectSearcher = New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_BaseBoard")
    Dim moc As ManagementObjectCollection = mos.[Get]()

    For Each mo As ManagementObject In moc
      motherboardserial = CStr(mo("SerialNumber"))
      Exit For
    Next
    Label2.Text = motherboardserial
  End Sub

  Private Sub islemciSerial()
    Dim cpuid = String.Empty
    Dim sQuery As String = "SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor"
    Dim oManagementObjectSearcher As ManagementObjectSearcher = New ManagementObjectSearcher(sQuery)
    Dim oCollection As ManagementObjectCollection = oManagementObjectSearcher.[Get]()

    For Each oManagementObject As ManagementObject In oCollection
      cpuid = CStr(oManagementObject("ProcessorId"))
      Exit For
    Next
    Label3.Text = cpuid
  End Sub

  Private Sub BiosBilgileri()
    Dim BIOSSürüm As String = Nothing
    Dim Version As String = Nothing
    Dim TargetOperatingSystem As String = Nothing
    Dim Status As String = Nothing
    Dim SoftwareElementState As String = Nothing
    Dim SoftwareElementID As String = Nothing
    Dim SMBIOSPresent As String = Nothing
    Dim SMBIOSMinorVersion As String = Nothing
    Dim SMBIOSMajorVersion As String = Nothing
    Dim SerialNumber As String = Nothing
    Dim ReleaseDate As String = Nothing
    Dim PrimaryBIOS As String = Nothing
    Dim Name As String = Nothing
    Dim Manufacturer As String = Nothing
    Dim ListOfLanguages() As String = Nothing
    Dim InstallableLanguages As String = Nothing
    Dim Description As String = Nothing
    Dim CurrentLanguage As String = Nothing
    Dim Caption As String = Nothing
    Dim BiosCharacteristics() As UShort = Nothing

    Dim sQuery As String = "Select * FROM WIN32_BIOS"
    Dim oManagementObjectSearcher As ManagementObjectSearcher = New ManagementObjectSearcher(sQuery)
    Dim oCollection As ManagementObjectCollection = oManagementObjectSearcher.[Get]()

    For Each oManagementObject As ManagementObject In oCollection
      BIOSSürüm = oManagementObject("SoftwareElementID")
      Version = oManagementObject("Version")
      TargetOperatingSystem = oManagementObject("TargetOperatingSystem")
      Status = oManagementObject("Status")
      SoftwareElementID = oManagementObject("SoftwareElementID")
      SoftwareElementState = oManagementObject("SoftwareElementState")
      SMBIOSPresent = oManagementObject("SMBIOSPresent")
      SMBIOSMinorVersion = oManagementObject("SMBIOSMinorVersion")
      SMBIOSMajorVersion = oManagementObject("SMBIOSMajorVersion")
      SerialNumber = oManagementObject("SerialNumber")
      ReleaseDate = oManagementObject("ReleaseDate")
      PrimaryBIOS = oManagementObject("PrimaryBIOS")
      Name = oManagementObject("Name")
      Manufacturer = oManagementObject("Manufacturer")
      ListOfLanguages = oManagementObject("ListOfLanguages")
      InstallableLanguages = oManagementObject("InstallableLanguages")
      Description = oManagementObject("Description")
      CurrentLanguage = oManagementObject("CurrentLanguage")
      Caption = oManagementObject("Caption")
      BiosCharacteristics = oManagementObject("BiosCharacteristics")
      Exit For
    Next
    lblBIOSSürüm.Text = BIOSSürüm
    lblVersion.Text = Version
    lblTargetOperating.Text = TargetOperatingSystem
    lblStatus.Text = Status
    lblSoftwareElementID.Text = SoftwareElementID
    lblSoftwareElementState.Text = SoftwareElementState
    lblSMBIOSPresent.Text = SMBIOSPresent
    lblSMBIOSMajorVersion.Text = SMBIOSMajorVersion
    lblSMBIOSMinorVersion.Text = SMBIOSMinorVersion
    lblSerialNumber.Text = SerialNumber
    lblReleaseDate.Text = ReleaseDate
    lblPrimaryBIOS.Text = PrimaryBIOS
    lblName.Text = Name
    lblManufacturer.Text = Manufacturer
    lblInstallableLanguages.Text = InstallableLanguages
    lblDescription.Text = Description
    lblCurrentLanguage.Text = CurrentLanguage
    lblCaption.Text = Caption
    ListOfLanguagesT.Text = ListOfLanguages(0)
    BiosCharacteristicsT.Text = BiosCharacteristics(0)
  End Sub

  Public Shared Function GetSerialsFromHardDrives() As List(Of String)
    Dim serials As New List(Of String)()
    Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
    Dim disks As ManagementObjectCollection = searcher.[Get]()
    For Each disk As ManagementObject In disks
      If disk("SerialNumber") Is Nothing Then
        serials.Add("")
        Exit For
      Else
        serials.Add(disk("SerialNumber").ToString())
        Exit For
      End If
    Next
    Return serials
  End Function
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    AnaKartSerial()
    islemciSerial()
    BiosBilgileri()

    Dim HDDSerial As String = String.Empty
    Dim serialsList As List(Of String) = GetSerialsFromHardDrives()
    For Each s As String In serialsList
      HDDSerial = s
      Exit For
    Next
    Label6.Text = HDDSerial
    Label8.Text = SystemInformation.UserDomainName
  End Sub
End Class

Uygulama dosyasini buradan indirebilirsiniz.

 • 0
 • 1679
 • 0

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ !

Yorum yazın

KATEGORİLER

KONULARI TAKİP EDİN

SON YAZILAN KONULAR

SOSYAL AĞLAR

HAKKIMDA

KONULARI TAKİP EDİN

SOSYAL AĞLAR

 • Mesajınızı Gonderin